Stress aanpakken, waarom?

Een jachtig leven, verhoogde prestatiedruk, een belastende werkhouding, emotionele gebeurtenissen… Soms wordt het je gewoon te veel om alle balletjes in de lucht te houden.

Elk lichaam reageert anders op een overdosis stress en het kan allerlei alarmsignalen uitzenden. Vaak zijn dit terugkerende pijnen of aanhoudende klachten aan rug, nek, schouders en darmen. Alsook langdurig vermoeid of neerslachtigheid. 

Als je ongemakken niet meer – of nauwelijks nog – vanzelf verdwijnen, vraag je je best af of je niet te veel ‘body stress’ hebt ontwikkeld. Want zonder hulp van buitenaf raak je dit bezwaarlijk kwijt.

Wat is body stress?

Iedereen wordt dagelijks blootgesteld aan allerlei vormen van stress (spanning) en met een normale dosis stress – van welke aard ook – is er niets mis. Om gezond te blijven is je lichaam permanent en van nature uit, zeer bedreven in het bewaren en het herstellen van het intern evenwicht, onder wijzigende omstandigheden. Meestal hoef je je hierover helemaal geen zorgen te maken.

Een goed functionerend lichaam streeft er naar om stressvrij te zijn en is uiterst efficiënt georganiseerd om te revalideren. Je zenuwstelsel speelt een cruciale rol in dit aangeboren zelfherstellend vermogen en zorgt voor de communicatie en coördinatie in je lijf. Het is een complex systeem met vele functies, waarbij miljarden zenuwcellen continue signalen (zenuwimpulsen) uitwisselen tussen je hersenen en de rest van je lichaam.

Helaas is ons aanpassingsvermogen gelimiteerd. Te veel stress (spanning) – van welke aard ook – is schadelijk en leidt tot overbelasting van je lichaam. Als je lichaam de spanning niet meer op een natuurlijke wijze kan verwerken, gaat het zichzelf automatisch beschermen. Het zet zich schrap en stapelt de ‘overload’ aan spanning op in de spieren rondom de gebieden waar de stress optreedt. Deze vastgezette lichaamsspanning noemen we ‘body stress’.

Oorzaken van body stress

De drempel waarbij overbelasting zich gaat verankeren als ‘body stress’ verschilt van persoon tot persoon. Maar vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken in een of meerdere vormen.

‘Body stress’ kan heel acuut ontstaan of het kan langzaam worden opgebouwd over een langere periode. Fysieke, chemische en emotionele stress kunnen allen leiden tot ‘body stress’. Meestal is de oorzaak een combinatie van factoren.

Plotse gebeurtenissen

Langdurige blootstelling

Gevolgen van ‘body stress’

‘Body stress’ is een zeer ondermijnende factor in je leven. Het kan je gezondheid verzwakken en je welzijn onderuit halen. Pijn, stijfheid, gevoelloosheid, krampen, een vervormde lichaamshouding en vele onverklaarbare klachten: je lichaam zendt vaak meerdere signalen uit bij overbelasting.

‘Body stress’ veroorzaakt spanningslijnen in je fysieke structuur die zich bij herhaaldelijke overbelasting laag per laag verder opbouwen. Steeds meer spieren raken betrokken in deze neerwaartse spiraal en met elke laag neemt je gezondheid verder af. Hoe langer je de hulpkreten van je lichaam negeert, hoe meer ‘body stress’ je opbouwt.

Afhankelijk van waar je lichaam ‘body stress’ opbouwt, kan het gevolgen hebben op heel diverse componenten van je lichaam. De plaats waar ‘body stress’ zich vastzet kan, maar is niet altijd,  de plek waar je de klachten ervaart. Het zijn de onderliggende zenuwbanen die onder druk komen te staan die bepalen waar en welke ongemakken zich kunnen manifesteren als gevolg van ‘body stress’.