Privacy policy Body Stress Release Nicole Broeckx

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen om bestaande en nieuwe cliënten te laten weten hoe ze omgaan met hun gegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor mij en ik informeer je graag met mijn BSR Privacy Verklaring. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan hoor ik die graag.

BSR Privacy Verklaring

Wanneer je je inschrijft op mijn nieuwsbrief informeer ik je occasioneel over promoties en nieuws betreffende mijn praktijk en over interessante topics rondom Body Stress Release. Ik houd niet van spam en je e-mailadres is in goede handen. Het wordt voor geen enkel ander doel gebruikt en je kan je te allen tijde uitschrijven.

Indien je me contacteerde via het contactformulier van mijn website of via email, dan houd ik je e-mailadres bij in mijn mailprogramma, op een beveiligde computer met up-to-date software. Gegevens welke je mij verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Om Body Stress Release goed uit te voeren, is het noodzakelijk dat ik, als jouw Body Stress Release practitioner, een cliëntenkaart aanleg. Je cliëntenkaart bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde Body Stress Releases.

Volgende gegevens houd ik bij op je cliëntenkaart:

 • naam, voornaam en geboortedatum
 • adres, telefoonnummer
 • beroep, sport en hobby
 • gezondheidsgegevens
 • gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot het opbouwen van body stress
 • gegevens over de uitgevoerde BSR
 • relevante feedback van jou

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor andere doelen gebruikt worden:

 • om – mits jouw expliciete toestemming – andere zorgverleners te informeren
 • voor het gebruik door een vervanger-collega tijdens mijn afwezigheid
 • voor het opstellen van een factuur en/of mijn financiële administratie
 • slechts een fractie van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal en/of op papier verwerkt en bewaard in een afgesloten ruimte of op een beveiligde computer met up-to-date software.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) alleen schriftelijk op een cliëntenkaart bewaar, in een afgesloten ruimte
 • je gegevens niet langer bewaar dan de strikt noodzakelijk bewaartermijn
  • volgens de normen van de internationale BSR Associatie
   • = 5 jaar voor een BSR cliëntenkaart
  • voor de Belgische boekhoudwetgeving
   • = 7 jaar voor de boekhouddocumenten van mijn praktijk

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Aanvullende informatie met betrekking tot de nieuwe europese privacyregelgeving (AVG) DD. 25 mei 2018

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy-rechten:

 • recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen;
 • recht op vergetelheid: je hebt het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn;
  • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt;
  • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking;
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken;
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een website;
 • recht op inzage: je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien;
 • recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens te laten aanvullen;
 • recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn;
  • de verwerking onrechtmatig is;
  • de gegevens niet meer nodig zijn;
  • je bezwaar maakt;
 • recht met betrekking tot de geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.