Praktisch verloop van een Body Stress Release

Je 1ste BSR sessie start met een intakegesprek gevolgd door een Body Stress Release.
De 1ste sessie duurt 45 tot 60 minuten. Vervolgafspraken duren 30 tot 45 minuten.

Intakegesprek

Je voorgeschiedenis
Om inzicht te krijgen in je gezondheidstoestand overloop ik je voorgeschiedenis en peil ik naar mogelijke oorzaken van jouw ‘body stress’. Operaties, botbreuken en medische aandoeningen komen aan bod. Maar ook valpartijen, ongelukken, overgevoeligheden en emotionele gebeurtenissen.

BSR in een notendop
Ik leg je de algemene werking van BSR uit en de mogelijke samenhang van jouw klachten met body stress.

BSR behandelwijze

Volledig gekleed & casual
Je blijft volledig gekleed en je houdt je schoenen aan. Draag bij voorkeur vrijetijdskleding waarin je jezelf goed voelt en schoenen die niet afvallen als je voorover ligt. Beperk sieraden en make-up. Sieraden hinderen vaak en make-up kan verknoeid worden omdat je voornamelijk horizontaal op je gezicht ligt. Lange haren bind je best samen.

Comfortabele BSR behandelbank
Je leunt lichtjes voorover tegen een speciaal ontworpen BSR behandelbank. Deze comfortabele en ergonomische bank brengt je langzaam van een verticale naar een horizontale positie, zonder dat jij enige inspanning moet doen. Tijdens de sessie lig je op je buik en je lichaam kan zich volledig ontspannen. Indien nodig brengt de bank je ook volautomatisch in ruglig. Je hoeft jezelf niet in allerlei ongemakkelijke bochten te wringen om neer te gaan liggen.

Biofeedback: je lichaam spreekt voor zich
Ik voer een aantal druktesten uit langsheen je wervelkolom om de plaats en richting van jouw ‘body stress’ zorgvuldig te bepalen. Je lichaam verstrekt hierbij zelf de nodige informatie door middel van een bio-feedback mechanisme. De subtiele druk-aanrakingen worden beantwoord met kortstondige, kleine spierreflexen, die het best waarneembaar zijn voor mij, door zachte zijwaartse bewegingen te maken met je voeten.

Een integraal patroon van zachte druk en draai-impulsen

De ‘release’ zelf gebeurt door het geven van zachte druk en draai-impulsen met de vingers, duimen of handen, op de juiste plaats en in de juiste richting volgens een welbepaald patroon. Dit gebeurt over de volledige lengte van je wervelkolom, ongeacht je klachten. De behandeling wordt steeds aangepast aan de gevoeligheid van jouw lichaam en de meeste mensen ervaren een ‘release’ als bijzonder aangenaam.

Do’s and don’ts na een BSR
Na de release bespreek ik mijn bevindingen en de mogelijke effecten van de release. Je krijgt advies en tips om het herstelproces van jouw lichaam te bevorderen. Zo kun je zelf de best mogelijk omstandigheden creëren voor jouw lichaam om spanning los te laten.

Vervolgafspraken

Effecten van een Body Stress Release

Een Body Stress Release behandeling zet een proces in gang waarbij de opgebouwde en vastgezette spanning in je lichaam wordt losgelaten. Dit proces blijft doorgaan tijdens de uren en dagen na een behandeling.

Wat je voelt onmiddellijk na een BSR kan erg variëren. Elk lichaam reageert immers anders op het loslaten van body stress en verschillende effecten zijn mogelijk zoals:

  • onmiddellijke pijnverlichting

  • soepelere spieren

  • een grotere activiteit van je organen

  • tintelingen

  • een warmte- of koude gevoel

  • tijdelijk opspelen van een ‘oude’ pijn of irritatie

  • meer energie

  • een gevoel van opluchting en ruimte

Maar ook tijdelijke vermoeidheid of een emotionele reactie is mogelijk. Soms kan een ‘oude’ pijn of irritatie tijdelijk even terug opspelen door de verbeterde communicatie met de hersenen. Dit maakt allemaal deel uit van het natuurlijk herstelproces.

Maak een afspraak